Algemene voorwaarden

Offertes

De opgestelde offertes blijven geldig gedurende 8 dagen na overhandiging.

Bevestigen

Uw event is bevestigd vanaf het moment dat we uw order schriftelijk ontvangen. Dit kan via:

Gelieve duidelijk de gewenste formules door te geven en indien gewenst de huurmaterialen en uw order minstens 7 dagen voor de datum van het event aan ons te bezorgen.

Het event gaat door als de betaling van 20% van de offerteprijs incl. btw ten laatste 5 dagen voor uw event is overgemaakt en u van ons een orderbevestiging heeft ontvangen. De orderbevestiging is bindend.

Prestaties

Prestaties bovenop de afgesproken tijdsduur worden door gerekend aan de volgende tarieven:

  • Prestatie-/ uurloon: 15 euro excl. btw voor een medewerker of kelner
  • Prestatie-/ uurloon: 20 euro excl. btw voor de chef of maître d’ hotel

Huurmateriaal

U kunt bij ons ook terecht voor de huur van materiaal voor uw event. Net zoals dat geldt voor de offerte is het belangrijk dat we minstens 7 dagen voor de aanvang van uw event op de hoogte zijn gesteld van de door u gewenste materialen. Beschadiging van het materiaal wordt door gerekend en toegevoegd aan de eindafrekening in uw factuur.

Aanpassen

U kan tot 2 dagen voor aanvang van uw event nog wijzigingen aanbrengen aan uw bestelling met betrekking tot het menu of de gehuurde materialen. Deze aanpassingen zullen worden in mindering worden gebracht of worden toegevoegd aan uw factuur.

Annulatie

De annulatie van een event/feest dient zo spoedig mogelijk gemeld te worden.

  • Bij annulatie van meer dan 8 dagen op voorhand rekenen we 20% van het totaalbedrag aan.
  • Bij annulatie van minder dan 8 dagen op voorhand rekenen we 50% van het totaalbedrag aan.
  • Bij annulatie van 1 dag tevoren of op de dag zelf rekenen we 100% van het totaalbedrag aan.

Opmerkingen of meldingen

Opmerkingen en/of meldingen geeft u bij prestatie / levering zo snel mogelijk door aan de chef of maître. Eventuele klachten kan u uiterlijk 24 uur na afloop van het event kenbaar maken door contact met ons op te nemen.
Klachten die na dit termijn kenbaar worden gemaakt, zullen niet meer worden behandeld.